Veda

Ako sa vedci zapájajú do verejnosti

Väčšina vedcov (87%) si myslí, že je dôležité zúčastňovať sa na diskusiách o verejnej politike. Takmer polovica využíva sociálne médiá na diskusiu alebo sledovanie vedy a takmer štvrtina blogov o vede a výskume.

Ako sa vedci zapájajú

Vedci sú široko zapojení s občanmi, ktorí nie sú odborníkmi, a niektoré spojenia sa vytvárajú prostredníctvom sociálnych médií a blogov. Takmer všetky AAAS


Američania, problémy politiky a vedy

Politické názory verejnosti sú úzko spojené s postojmi k otázkam podnebia a energetiky, sú však menej dôležité v otázkach biomedicíny, bezpečnosti potravín a vesmíru.