Hispánci

Dvojjazyčnosť

Tento prieskum obsahuje informácie o jazykoch, ktoré latinsky hovoria v Spojených štátoch. Pozorne sa pozerá na tých Latinskoameričanov, ktorí hovoria po anglicky aj po španielsky.

Generačné rozdiely

Tento prieskum stručne skúma rozdiely v demografii, postojoch a skúsenostiach prvej, druhej a tretej generácie alebo vyšších latinskoameričanov. Taktiež sa zameriava na „generáciu jeden a pol“, tých Latinoameričanov, ktorí pricestovali do Spojených štátov pred 10. rokom života.

X. Konzulárna registrácia

Mnoho krajín vydáva určitú formu dokladu totožnosti svojim občanom, ktorí žijú v zahraničí prostredníctvom diplomatických misií. 6. marca 2002, Mexiko