Globálne

Čo si svet myslí v roku 2002

Prehľad Globálna pochmúrnosť a rastúci antiamerikanizmus Napriek počiatočnému vyliatiu sympatií verejnosti k Amerike po teroristických útokoch z 11. septembra 2001

Pohľady na meniaci sa svet 2003

Rýchlosť vojny v Iraku a prevládajúca viera v to, že sa iracký ľud bude mať vo výsledku lepšie, mierne zlepšili obraz Ameriky. Ale vo väčšine krajín sú názory USA výrazne nižšie ako pred rokom.


Rok po vojne v Iraku

Rok po vojne v Iraku sa nespokojnosť s Amerikou a jej politikou skôr zintenzívnila ako zmenšila. Názory Spojených štátov na Francúzsko a Nemecko sú v súčasnosti minimálne také negatívne ako na konci vojny a britské názory sú rozhodne kritickejšie. Vnímanie amerického unilateralizmu je stále rozšírené v európskych a moslimských národoch a vojna v Iraku podkopala dôveryhodnosť Ameriky v zahraničí. Pochybností o motívoch vojny vedenej USA proti terorizmu je veľa a rastúce percento Európanov si želá, aby zahraničná politika a bezpečnostné opatrenia boli nezávislé od USA. V celej Európe existuje značná podpora toho, aby sa Európska únia stala rovnako silnou ako Spojené štáty americké.