Politika

Globálne

Populárne Príspevky

Budúcnosť sociálnych vzťahov

Väčšina odborníkov, ktorí sa zúčastnili prieskumu v najnovšej štúdii Pew Internet / Elon University, tvrdí, že sociálne výhody používania internetu prevažujú nad negatívami; niektorí hovoria, že to oberá čas, odhaľuje súkromné ​​informácie, vyvoláva neznášanlivosť.